najczęstsze przyczyny poronień

Najczęstsze przyczyny poronień – dlaczego do nich dochodzi?

Ciąża jest jednym z najbardziej emocjonujących okresów w życiu kobiety. Jednak, nie zawsze wszystko przebiega zgodnie z planem i może stać się bolesnym i przytłaczającym doświadczeniem. Poronienie jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć dla przyszłych rodziców. Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do poronienia, zarówno te medyczne, jak i te związane z trybem życia. Zrozumienie tych przyczyn jest kluczowe zarówno dla prewencji, jak i leczenia, a także dla wsparcia osób doświadczających tej straty emocjonalnej. W tym artykule przybliżymy najczęstsze przyczyny poronień, aby móc podjąć odpowiednie kroki w celu zapobiegania  im w przyszłości. 

Strona Główna > Blog > Najczęstsze przyczyny poronień – dlaczego do nich dochodzi?

Spis Treści:

  Poronienie kliniczne to patologia ciąży wewnątrzmacicznej, w wyniku której dochodzi do przedwczesnego jej zakończenia. Definicja poronienia według WHO  to sytuacja, kiedy dochodzi do zakończenia ciąży przed 22 tygodniem życia płodu

  Kryteria definiujące poronienie to wyżej wspomniany wiek ( do 22 tygodnia życia) oraz masa- poniżej 500 g. Do poronienia dochodzi w sposób naturalny, najczęściej wynikający z mutacji genetycznych lub w wyniku chorób. Wbrew wielu przekonaniom do poronienia rzadziej dochodzi w wyniku urazu mechanicznego 

  Istotną informacją jest to, że poronienie jest uznane za kliniczne, gdy dotyczy spontanicznego zakończenia ciąży rozpoznanej na podstawie parametrów biochemicznych oraz badaniom takim jak USG ciąży , które przeprowadza lekarz ginekolog.

  Poronienie kliniczne jest jedną z patologii zaliczaną do grupy wczesnych niepowodzeń położniczych. Do tej grupy  należą także ciąża ektopowa, czy ciąża bezzarodkowa. Natomiast w grupie późnych niepowodzeń prokreacyjnych znajdują się m.in. letalne wady wrodzone, martwe urodzenia oraz porody przedwczesne.

  • Bicie serca płodu – FHR(fetal heart rate) –  jest pierwszym i najważniejszym czynnikiem rokowniczym. Pojawia się między 5 a 6 tygodniem ciąży. Od tej chwili z dnia na dzień zmniejsza się ryzyko poronienia o 50%.

  Warto też zwrócić uwagę na częstotliwość bicia serca. Fizjologią dla płodu jest tachykardia (przyspieszona akcja serca) nawet na poziomie 170 uderzeń/minutę, natomiast bradykardia (zwolniona akcja serca) jest czynnikiem źle rokującym.

  • Badanie USG ciąży – jeżeli w badaniu wykonanym między 11-14 tygodniem ciąży nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości, to od tego momentu ryzyko utraty ciąży jest najmniejsze i wynosi ok 1%.

  O poronieniu mówimy kiedy ma ono miejsce do 22 tygodnia ciąży, po tym okresie jeżeli ciąża zakończy się przed 37 tygodniem ciąży mówimy o porodzie przedwczesnym.

  Do najczęstszych mutacji chromosomowych wykrywanych podczas badań prenatalnych należą mutacje, takie jak: 

  • zespół Downa (trisomia 21)– jest genetycznym zaburzeniem chromosomowym, w którym osoba posiada dodatkową kopię chromosomu 21. Geneza tego zespołu leży w problemach z podziałem komórkowym wczesnego rozwoju embrionalnego, prowadzących do dodatkowego chromosomu 21 
  • zespół Edwardsa (trisomia 18) – to rzadkie genetyczne zaburzenie chromosomowe, w którym osoba posiada dodatkową kopię chromosomu 18. Powstaje w wyniku błędu podziału komórkowego wczesnego rozwoju zarodka. 

  zespół Patau (trisomia 13)- to rzadkie genetyczne zaburzenie chromosomowe, w którym osoba posiada dodatkową kopię chromosomu 13. Powstaje w wyniku błędu podziału komórkowego wczesnego rozwoju zarodka.

  Dodatkowo, inne mutacje chromosomowe, jak polisomia lub monosomia X czy delecje i duplikacje chromosomów, mogą być także wykrywane w trakcie badań prenatalnych.

  Czynnikami teratogennymi nazywamy substancje chemiczne, biologiczne oraz fizyczne oddziaływania, które mogą warunkować nieprawidłowy rozwój płodu, a tym samym przyczyniać się w istotnym stopniu do zakończenia ciąży na wczesnym etapie rozwoju. Są to między innymi:

  • Palenie papierosów  
  • Alkohol  
  • Narkotyki 
  • Promieniowanie jonizujące
  • Ekspozycja na toksyczne substancje w miejscu pracy

  Poronienia kliniczne różnicujemy z poronieniami subklinicznymi, nazywanymi także poronieniami biochemicznymi lub ciążą biochemiczną. 

  Do subklinicznego poronienia dochodzi na wczesnym etapie rozwoju zarodka – do 6 tygodnia, w okresie kiedy ciąża nie została jeszcze klinicznie zdiagnozowana przez lekarza ginekologa.

  Ciąża biochemiczna nie daje żadnych objawów lub objawy są niespecyficzne i najczęściej przyjmują postać opóźnienia krwawienia miesiączkowego.

  Jak donoszą badania w wyniku poronień subklinicznych dochodzi do zakończenia 50–60%  wszystkich poczęć. Ciąże rozpoznane klinicznie stanowią 40%, przy czym 10-15% ulega poronieniu klinicznemu.

  Kryterium różnicowania ciąży biochemicznej a poronienia klinicznego, jest więc rozpoznanie ciąży przez lekarza ginekologa. Możliwość zdiagnozowania ciąży są bezpośrednio uwarunkowane przez stadium rozwoju ciąży. Oznaczenie wolnej gonadotropiny kosmówkowej (ß-hCG) przy pomocy próby ciążowej, jest możliwe dopiero powyżej 9 dnia od zapłodnienia. Natomiast w badaniu USG ciąży– wykonanym przez pochwę (TVS- Transvaginal ultrasound) cechy ciąży widoczne są dopiero w 4 tygodniu.

  Poronienia w 5 tygodniu ciąży zaliczane są do wyżej wspomnianej ciąży biochemicznej (poronienie biochemiczne). Przebiega jako obfite krwawienie z dróg rodnych z towarzyszącym silnym bólem brzucha, w tym przypadku kobieta nie wymaga hospitalizacji oraz może ponownie zajść w ciąże. Najczęstszą przyczyną poronień w 5 tygodniu ciąży są wady rozwojowe zarodka. 

  Innymi przyczynami poronienia mogą być: ciężki wysiłek fizyczny, ekspozycja na substancje teratogenne, nieprawidłowości w budowie dróg rodnych oraz blizny po operacjach ginekologicznych.

  Przyczyną poronień w 2 trymestrze ciąży mogą być różnorodne czynniki. Jednym z potencjalnych czynników ryzyka jest nadciśnienie ciążowe, które może prowadzić do powikłań zarówno dla matki, jak i dziecka. Nadciśnienie ciążowe to stan, w którym kobieta ma wysokie ciśnienie krwi (ciśnienie skurczowe powyżej 140 mmHg i/lub ciśnienie rozkurczowe powyżej 90 mmHg). 

  Naukowcy z National Institutes of Health, w artykule dla magazynu Hypertension z maja 2018 roku, poddali badaniu grupę 1228 kobiet i doszli do następujących wniosków.

  Każdy wzrost wartości ciśnienia rozkurczowego o 10 mmHg skutkuje wzrostem ryzyka utraty ciąży o 18%, natomiast wzrost średniego ciśnienia tętniczego (MAP) o każde 10 mmHg skutkuje wzrostem ryzyka poronienia o 17%.

  Dodatkowo według ekspertów kobiety starające się zajść w ciąże powinny regularnie badać i kontrolować ciśnienie krwi, aby zapewnić sobie i dziecku bezpieczeństwo w ciąży. 

  Na ciśnienie tętnicze mają także wpływ zdrowa dieta, kontrola wagi, regularne ćwiczenia oraz prowadzenie zdrowego trybu życia. Czynnikiem często towarzyszącym kobietom w ciąży jest także stres, związany z nową rolą, który także wpływa na wzrost ciśnienia krwi. Masaż dla kobiet w ciąży to jeden ze sposobów na zredukowanie stresu.

  Ponadto, w tym okresie powodem poronienia mogą być również infekcje lub niedobory hormonalne. 

  Infekcje w ciąży, takie jak zakażenia dróg moczowych, choroby przenoszone drogą płciową, wirusy i infekcje układu oddechowego, mogą stanowić ryzyko zarówno dla matki, jak i dziecka. Aby zapobiec infekcjom, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, unikać kontaktu z osobami chorymi, stosować bezpieczne praktyki seksualne, być zaszczepionym zgodnie z zaleceniami oraz regularnie odwiedzać ginekologa w celu monitorowania stanu zdrowia. 

  Aby zapobiec niedoborom hormonalnym w drugim trymestrze ciąży, ważne jest regularne stosowanie suplementów zalecanych przez lekarza prowadzącego ciążę. Dietetyk, ustala zdrową i zrównoważoną dietę, bogatą w produkty zawierające żelazo, witaminę D, witaminę B12 i kwas foliowy. Regularne kontrole u ginekologa pozwolą także na wczesne wykrycie ewentualnych niedoborów i podjęcie odpowiednich działań korygujących.

  W przypadku utraty ciąży w 2 trymestrze, tak samo dochodzi do obfitego krwawienia z dróg rodnych z towarzyszącym silnym bólem brzucha, czasami może także występować ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej. 

  Poronieniu w 2 trymestrze towarzyszą także silne skurcze macicy. Dodatkowo może także dojść do zatrzymania laktacji. Dzieje się tak w wyniku zmian hormonalnych w organizmie kobiety. Podobnie, jak w przypadku porodu, poziomy hormonów mogą ulegać gwałtownym zmianom, co może wpływać na proces laktacji. 

  1. Regularne wizyty u ginekologa i wykonywanie USG ciąży mogą pomóc w wykryciu ewentualnych problemów wcześniej i podjęciu odpowiednich działań.  
  2. Zdrowy tryb życia, w tym odpowiednia dieta i regularna aktywność fizyczna, mogą również wspomóc zdrowy rozwój ciąży. Warto udać się do dietetyka, który w odpowiedni sposób dobierze dietę indywidualnie dla każdej kobiety. 
  3. Unikanie substancji szkodliwych. Wszelkie substancje toksyczne, takie jak alkohol, papierosy, narkotyki oraz niektóre leki mogą zwiększać ryzyko poronień. Ważne jest, aby unikać kontaktu z nimi zarówno przed, jak i w trakcie ciąży. 
  4. Odpoczynek i redukcja stresu. Stres może negatywnie wpływać na przebieg ciąży i zwiększać ryzyko poronienia. Ważne jest, aby znaleźć czas na odpoczynek, relaksację i dbanie o swoje emocje. 
  5. Przygotowanie do porodu. Masaż może pomóc kobietom w ciąży w lepszym zrozumieniu swojego ciała i świadomości oddechu, co może być przydatne podczas porodu. Niektóre techniki masażu mogą również pomóc w łagodzeniu bólu podczas porodu.
  Up