Strona główna > Oferta > USG > USG dzieci i niemowląt > USG płuc i opłucnej u dzieci

USG płuc i opłucnej dzieci

USG przezklatkowe to badanie, które pozwala na obrazowanie płuc i jam opłucnowych. 

Do czego służy badanie USG płuc?

Stosowane jest głównie do diagnostyki zapalenia płuc. W odróżnieniu od RTG klatki piersiowej pozwala na dynamiczne monitorowanie stanu tkanki płucnej, tak często jak to potrzebne, bez ryzyka związanego z promieniowaniem. USG płuc nie tylko potwierdza bądź wyklucza obecność zmian zapalnych, ale może także zasugerować ich etiologię. Inny obraz jest widoczny w USG przypadku chorób wirusowych, a inny przy bakteryjnej przyczynie zapalenia. Technika ta pozwala także na szybkie rozpoznanie powikłań zapalenia płuc np. ropnia płuca lub ropniaka opłucnej. 

W szpitalnictwie USG płuc wykorzystuje się także do oceny stanów zagrożenia życia jak krwawienie do opłucnej, odmy opłucnowej, obrzęku płuc i zatoru płucnego.

USG płuc i opłucnej u dzieci Warszawa
USG płuc i opłucnej u dzieci w Warszawie

Dlaczego USG płuc jest lepsze niż zdjęcie rentgenowskie?

  • Badanie RTG ma ograniczone możliwości diagnostyczne, ponieważ stan zapalny widoczny na zdjęciu ustępuje bardzo powoli, stąd niska przydatność ,,kontrolnych” badań USG, które miałby oceniać skuteczność wdrożonego leczenia. Do jej monitorowania przydatne jest USG płuc i jam opłucnowych. 
  • USG płuc i opłucnej pozwala uwidocznić też zmiany małych rozmiarów, niemożliwych do szczegółowej oceny w RTG. 
  • Jest to też skuteczny sposób diagnozowania płynu w opłucnej. W USG opłucnej widoczne są nawet minimalne ilości płynu, niewidoczne w RTG. 
  • W USG lepiej niż w RTG można ocenić okolicę położoną za sercem.
  • Nie wiąże się z narażeniem na promieniowanie.
  • Jest szybkie i nie wymaga wymuszonej pozycji.

Dzięki tym zaletom USG przezklatkowe jest metodą wykorzystywaną do monitorowania pacjentów w Oddziałach Szpitalnych, szczególnie w Oddziałach Intensywnej Terapii, ponieważ może być wykonywane tak często jak tego potrzeba, bez ryzyka dla pacjenta.  Udowodniono też istotną przewagę USG nad zdjęciem rentgenowskim w przypadku pacjentów z zapaleniem płuc wywołanym wirusem Covid-19. 

Ograniczenia badania USG płuc i jam opłucnowych?

Mimo licznych zalet, USG nie jest metodą służącą do obrazowania zmian położonych głęboko w miąższu płucnym. W związku z tym nie może służyć jako badanie przesiewowe i ma ograniczone zastosowanie w diagnostyce raka płuca u dorosłych.

Czy USG płuc i jam opłucnowych u dzieci może zastąpić całkowicie badanie RTG?

Badanie USG płuc charakteryzuje się wyższą czułością w rozpoznaniu zapalenia płuc niż RTG jednak posiada też swoje ograniczenia.  Wybór badania diagnostycznego zależy od indywidualnej sytuacji klinicznej pacjenta. Badanie USG przezklatkowe i zdjęcie Rentgenowskie uzupełniają się nawzajem i dostarczają, świadomość ich zalet i ograniczeń pozwala lekarzowi na wybór trafnej metody, która umożliwi diagnozę w danym przypadku.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z naszą recepcją.

Up