Strona główna > Zespół

Zespół

Aleksander Adamiec

pediatra
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii w Klinice Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury 63A w Warszawie. Jest członkiem Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (EAACI), bierze aktywny udział w pracach grupy roboczej „Task Force on Preschool Wheeze”, której zadaniem jest sformułowanie europejskich wytycznych diagnostyki i leczenia świszczącego oddechu u dzieci w wieku przedszkolnym. Jest studentem Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie realizuje projekt analizujący rolę eozynofilii krwi obwodowej w przewidywaniu rozwoju astmy u dzieci. Jest autorem i współautorem artykułów publikowanych w renomowanych, zagranicznych czasopismach naukowych, występował i zdobywał nagrody na licznych konferencjach i zjazdach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pracując w szpitalu klinicznym ma okazję sprawować opiekę nad najciężej chorymi pacjentami oraz rozwijać umiejętności z zakresu diagnostyki i leczenia bronchoskopowego. W pracy z pacjentem kieruje się zasadą budowania relacji partnerskiej z dzieckiem i jego rodzicami. Prywatnie muzyk z zamiłowania, miłośnik sportu, w szczególności gier zespołowych, nowoczesnych technologii, oraz kultury Japonii.

Piotr Majcher

radiologia - badania USG dzieci

Daria Kuchnowska

ginekologia i położnictwo

Up