Kalendarz badan dla kobiet w ciazy MamiClinic Warszawa Wola

Kalendarz badań dla kobiet w ciąży

Strona Główna > Blog > Kalendarz badań dla kobiet w ciąży

Spis Treści:

  Badania w ciąży – I trymestr:

  Do 10. Tygodnia ciąży lub na pierwszej wizycie

  Lekarz lub położna wykonuje na wizycie pomiary i badania, takie jak:

  • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
  • badanie piersi,
  • określenie wzrostu i masy ciała,
  • ogólne badanie lekarskie.
   Wtedy ocenia się także wstępnie ryzyko ciążowe związane z trybem życia pacjentki : wywiad obejmuje takie czynniki ryzyka jak używki, szczegółowy wywiad rodzinny dotyczący chorób genetycznych, cukrzycy czy nadciśnienia.

  Badania zalecane na pierwszej wizycie:

  • Zbadanie grupy krwi i czynnika Rh.
  • Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych (badanie w kierunku konfliktu serologicznego).
  • Morfologia krwi.
  • Badanie ogólne moczu.
  • Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
  • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM (cukrzycy ciężarnych).
  • Badanie VDRL (test przesiewowy w kierunku kiły).
  • Kontrola stomatologiczna.
  • Badanie na obecność wirusów HIV i HCV.\
  • Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.
  • Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM).
  • Oznaczenie TSH, ( ft3, ft4, anty TPO u kobiet z grup ryzyka)
  • Opcjonalnie przeciwciała p/CMV (IgG, IgM)
  • USG piersi jeśli nie było wykonane w ostatnim roku
  • Opcjonalnie ferrytyna

  W trakcie wizyty, po 6 tygodniu warto wykonać USG przezpochwowe, podczas badania można potwierdzić czynność serca zarodka (FHR) oraz wykluczyć takie patologie jak ciąża pozamaciczna. Badanie to jest szczególnie ważne u pacjentek po cięciu cesarskim, umożliwia ocenę blizny po cięciu cesarskim i wykluczenie zagnieżdżenia się ciąży w bliźnie. Lekarz wydaje zalecenia zdrowego trybu życia, dotyczące odżywiania, aktywności fizycznej i odpowiedniej suplementacji.

  11-14 tydzień ciąży

  BADANIE USG 1go TRYMESTRU (11+0-13+6) podczas badania ocenia się anatomię płodu i markery aberracji chromosomowych. Wykonuje się pomiar przezierności karku (NT) i dokonuje oceny kości nosowej (NB). Na podstawie długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL) wyznacza się także termin porodu z USG. Wszystkim pacjentkom zalecany jest jest też Test PAPP-A, czyli, nieinwazyjne badanie prenatalne wykonywane z próbki krwi żylnej matki. Ma ono za zadanie określić, indywidualne ryzyko wystąpienia wad genetycznych u płodu w I trymestrze ciąży.

  Test Pappa jest refundowany przez NFZ w przypadku pacjentek, u których stwierdza się:

  1. wiek od ukończenia 35 lat,
  2. wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,

  3. stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka,
  4. stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową,
  5. stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej bądź wady płodu.

   

  Ocena ryzyka preeklampsji- poszerzenie testu PAPPA o pomiar przepływów w tętnicach macicznych oraz pomiaru ciśnienia tętniczego matki pozwala na wyliczenie indywidualnego ryzyka preeklampsji, czyli ciężkiej postaci nadciśnienia ciążowego. Największą dokładność w przewidywaniu tego ryzyka osiąga się dzięki oznaczeniu PlGF ( łożyskowy czynnik wzrostu) z krwi matki. U pacjentek z grupy wysokiego ryzyka możemy skutecznie zapobiegać wczesnej preeklmpsji poprzez podawanie małych dawek kwasu acetylosalicylowego (ASA).

  Badania w ciąży – II trymestr

  15-20 tydzień

  Poza badaniem ciężarnej, pomiarem jej ciśnienia tętniczego i masy ciała oraz propagowaniem zdrowego stylu życia, zleca się w tym czasie :

  • Morfologie
  • Mocz badanie ogólne

  18-22 tydzień

  Badanie USG II trymestru tzw. połówkowe – w drugim trymestrze w badaniu USG dokonuje się szczegółowej oceny anatomii płodu. Narządy wewnętrze są już rozwinięta i na tyle duże, że możliwa jest ich dokładna ocena. Jednocześnie, dziecko jest jeszcze na tyle małe, że ma w macicy wystarczającą ilość miejsca aby uwidocznić wszystkie struktury anatomiczne.

  21-26 tydzień

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia to odpowiedni czas na rozpoczęcie edukacji przedporodowej. Lekarz omawia z pacjentką m.in. plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej, pozycje wykorzystywane w pierwszym i drugim okresie porodu, łagodzenie bólu
  porodowego.

  Zalecane badania:

  • ocena czynności serca płodu,
  • pomiar ciśnienia krwi, masy ciała kobiety;
  • doustny test obciążenia glukozą 75 g (OGTT): 24-26 tydzień ciąży (jeśli nie było wskazań, aby przeprowadzić je wcześniej);
  • badanie ogólne moczu,
  • badanie przeciwciał anty-D u kobiet Rh (–),
  • badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM), jeśli w I. trymestrze kobieta miała wynik ujemny.
  • badanie w kierunku CMV ( IgG i IgM ) u pacjentek, które miały ujemne przeciwciała w pierwszym trymestrze

  Badania w ciąży – III trymestr

  27-32 tydzień

  • Ocena czynności serca płodu.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego, masy ciała kobiety.
  • Morfologia krwi.
  • Badanie ogólne moczu.
  • Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
  • Badanie ultrasonograficzne, które ocenia wzrastanie płodu i jego dobrostan.
  • W przypadku występowania wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28–30 tydzień ciąży).

  33-37 tydzień

  •  Badanie położnicze.
  • Ocena wymiarów miednicy.
  • Ocena czynności serca płodu.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  • Ocena ruchów dziecka.
  • Badanie gruczołów sutkowych.
  • Pomiar masy ciała.
  • Ocena ryzyka ciążowego.
  • Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia.
  • Zalecenie szczepień na grypę i krztusiec

  W tych tygodniach ciąży poleca się przyszłym mamom przeprowadzić badania laboratoryjne, do których należą:

  • morfologia krwi,
  • badanie ogólne moczu,
  • badanie antygenu HBs (zakażenie WZW t. B),
  • badanie HIV,
  • posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących- Streptoccocus Agalactiae (35–37 tydzień ciąży),
  • badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym ryzykiem.

  38-39. tydzień

  • Badanie ogólne moczu i morfologia krwi.
  • Badanie położnicze.
  • Ocena czynności serca płodu.
  • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
  • Ocena ruchów dziecka.
  • Pomiar masy ciała kobiety.

  Niezwłocznie po 40. tygodniu ciąży

  Jeśli poród nie rozpocznie się samoistnie w do terminu porodu w 40 tygodniu należy wykonać Badanie KTG, czyli ocenę tętna płodu i czynności skurczowej macicy (planowe badanie KTG w ciąży fizjologicznej jest realizowane nie wcześniej niż w terminie porodu). Oprócz tego lekarz wykonuje badanie USG. Jeśli są one prawidłowe, kolejne badanie należy powtórzyć po tygodniu.

   Źródło: Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

  Up